TOP_tlo_49
Image is not available
Oferta dla menadżera
Oferta dla menadżera
Image is not available

Program "First Time Menadżer"

Szkolenie 1

Wspieranie

pracowników w rozwoju
Uczymy, jak dbać o rozwój kompetencji pracownika, aby jak najszybciej przejął odpowiedzialność za powierzone zadania.
Szkolenie 2

Stawianie wymagań

pracownikom
Uczymy, jak w asertywny sposób  stawiać wymagania i egzekwować ich realizację.
Szkolenie 3

Zarządzanie

w środowisku zmiany
Uczymy, jak ludzie reagują na zmiany i jaka jest rola menadżera w ich wdrażaniu, aby zmiana weszła w życie możliwie bezboleśnie.
Szkolenie 4

Przeciwdziałanie

wypaleniu zawodowemu
Uczymy, jak menadżerowie mogą wyłapać symptomy wypalenia zawodowego u swoich ludzi i jak sobie z nimi radzić.

Zamów program dopasowany do potrzeb twojej firmy.

Szkolenie "Zarządzanie Wielopokoleniowością"

Cele szkolenia:


# Poznanie charakterystyki 4 rożnych pokoleń funkcjonujących na rynku pracy.

# Rozwój umiejętności wykorzystania różnic do stworzenia zaangażowanego zespołu.

# Rozwój umiejętności angażowania przedstawicieli różnych pokoleń.

Dlaczego warto:


# Ponieważ rozwój nowych technologii zmienił wszystko w kontekście różnic między pokoleniami.

# Ponieważ rosnąca zamożność zmieniła podejście ludzi do pracy.

# Ponieważ różne indywidualne motywy pracowników są wyzwaniem dla menadżera, którego rolą jest scalić cały zespół i jak najlepiej wykorzystać jego potencjał.

Baza wiedzy:


# Artykuł: Pokolenie płatków śniegu.

# Film: 8 miliardów.

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu otwartym lub zamów program dopasowany do potrzeb twojej firmy.

Szkolenie "HR Menadżer Zarządzający Wypaleniem Zawodowym"

Zdobędziesz wiedzę:


# O neurobiologii emocji i stresu.

# O przyczynach wypalenia zawodowego.

# O metodach rozpoznawania wypalenia u pracownika - również pracującego zdalnie.

# O krokach wprowadzania zmiany, od problemu, aż do jego rozwiązania w sytuacji przedłużającego się stresu w miejscu pracy.

Rozwiniesz umiejętności:


# Prowadzenia rozmowy z pracownikiem na różnych etapach wypalenia zawodowego.

# Radzenia sobie z trudnymi emocjami jakie przeżywa pracownik.

# Prowadzenia działań edukacyjnych.

# Planowania interwencji na poziomie zespołu i organizacji.

# Planowanie działań rozwijających zaangażowanie pracowników.

Więcej informacji:


# Przeczytaj pełny informator z opisem szkolenia i prezentacją trenerów.

# Artykuł: O wypaleniu zawodowym.
O KU...DE!

# Artykuł: O wypaleniu zawodowym.
Nie wypala się ten, kto nigdy nie płonął.

Zamów program dopasowany do potrzeb twojej firmy.

Kontakt i zapytania ofertowe

Udostępnij