TOP_tlo_49
Image is not available
Oferta dla trenera
Oferta dla trenera
Image is not available

Szkolenie "Ekspert w Roli Trenera"

Cele szkolenia:


# Rozwój umiejętności projektowania i prowadzenia szkoleń.

# Prezentacja zasad uczenia się dorosłych.

# Poznanie i przećwiczenie kluczowych umiejętności trenerskich.

Dlaczego warto:


# Eksperci - praktycy otrzymają narzędzia do dzielenia się swoją wiedzą w organizacji.

# Otrzymają feedback dotyczący swoich umiejętności uczenia innych.

# Otrzymają dostęp do materiałów edukacyjnych Grupy SET na platformie e-learningowej.

Baza wiedzy:


# Artykuł: Jak zaprojektować szkolenie, żeby angażowało uczestników?

# Podcast: Jak zaprojektować własne szkolenie?

# Film: Jak rozpocząć prezentację?

Zamów program dopasowany do potrzeb twojej firmy.

Szkolenia i kursy doskonalące

Szkolenie

Emisja głosu

Szkolenie

Storytelling

Trening

Trening interpersonalny PLUS

Kurs online

Zaprojektuj szkolenie
MindSET

Program "Akademia Trenera Wewnętrznego"

Cele programu:


# Rozwój umiejętności projektowania szkoleń i procesów rozwojowych oraz ich ewaluacji.

# Praktyczny trening umiejętności trenerskich.

# Poznanie zasad dynamiki grupy szkoleniowej.

# Praca z sytuacjami trudnymi.

Dlaczego warto:


# Ujednolicenie formy projektowanych szkoleń (trenerzy mówią "tym samym językiem").

# Doskonalenie umiejętności zespołu trenerskiego przez superwizje wzajemne.

Baza wiedzy:


# Artykuł: Oś szkolenia i dobór struktur szkoleniowych.

# Artykuł: Cele jako pierwszy krok do projektowania szkolenia.

# Film: Jak badać potrzeby rozwojowe organizacji? - Model HPI.

Zamów program dopasowany do potrzeb twojej firmy.

Kontakt i zapytania ofertowe

Udostępnij