MIT – Coach motywuje klienta (dlaczego nie mówimy klientowi „dasz radę?”)

MIT – Coach motywuje klienta (dlaczego nie mówimy klientowi „dasz radę?”)

MIT – Coach motywuje klienta (dlaczego nie mówimy klientowi „dasz radę?”)
—–
Jeden z podstawowych mitów dotyczących coachingu to właśnie to, że coachowie wykrzykują ze sceny albo w Internetach hasła typu: „Jesteś zwycięzcą” albo: „Dasz radę, jesteś silniejszy niż ci się wydaje”. Obydwa stwierdzenia to opinie, a na opinię coacha w sesji nie ma miejsca. Ważne jest to, jaką klient ma o sobie opinię i jeśli mówi o swoich obawach związanych z planowanymi działaniami, to rolą coacha NIE JEST przekonywanie klienta, że jego obawy są bezpodstawne, ale pomoc w zmierzeniu się z nimi.
Warto w takich sytuacjach pytać o to na ile te obawy są realne, w jakim stopniu mogą zagrozić realizacji celów, czym dysponuje klient, żeby te obawy przezwyciężyć albo kto może mu w tym pomóc.

Udostępnij