Zarządzanie i przywództwo

Uczymy menadżerów wspierania pracowników w rozwoju, w budowaniu dobrych relacji z firmą i motywacji w zespole, jak i stawiania wymagań w trosce o realizację celów biznesowych.

Zarządzanie i przywództwo

Uczymy menadżerów wspierania pracowników w rozwoju, w budowaniu dobrych relacji z firmą i motywacji w zespole, jak i stawiania wymagań w trosce o realizację celów biznesowych.

Jakie problemy rozwiązujemy?

  Menadżerowie i liderzy nie mają przygotowania do kierowania zespołami pracowniczymi – nie znają podstaw psychologii pracy z osobami dorosłymi, nie znają technik, czy mechanizmów zachowań w określonych sytuacjach menadżerskich.
  Pracownicy narzekają na styl przywództwa w organizacji i nisko oceniają kompetencje kadry kierowniczej.
  Wskaźniki biznesowe są stabilne lub pogarszają się mimo rosnącego obciążenia pracą kadry menadżerskiej.
  Wskaźniki HR-owe, np. rotacja, czy liczba przypadków mobbingu, rosną lub są na niebezpiecznie wysokim poziomie.
  Menadżerowie prezentują postawy antagonistycznie do proponowanych im przez Dział HR szkoleń i aktywności rozwojowych.
  Menadżerowie mają trudność z wejściem w rolę ambasadorów zmian w organizacji, nie wspierają zmian, narzekają i negują decyzje podejmowane na najwyższych szczeblach organizacji.

Dlaczego Grupa SET?

  Balans pomiędzy aspektem wspieram i wymagam.
Rozwijamy pełne kompetencje menadżera, zarówno w zakresie wspierania pracowników, w trosce o rozwój kompetencji pracowniczych, dobre relacje i motywację w zespole, jak i stawiania im wymagań w trosce o realizację celów biznesowych.
  Model DNA Menadżera®.
Model pracy w roli menadżera/lidera zespołu obejmujący kompetencje wspierające dynamiczne podążanie za ciągle zmieniającym sie otoczeniem, elastyczny i szybki dobór metod/technik pracy z grupą lub pracy w relacji indywidualnej oraz zachowanie równowagi pomiędzy aspektem wspieram i wymagam w codziennej pracy.
  Wyjątkowy i stały zespół trenerski.
Trenerzy w projektach menadżerskich to praktykujący trenerzy i menadżerowie. Zarządzają zespołami pracowniczymi, odpowiadają za realizację celów biznesowych. Wszyscy pracują w oparciu o Model Efektywnego Treningu – Model SET®.
  Praktyczne i sprawdzone programy nauczania.
Oparte na zweryfikowanych teoriach i modelach zarządzania zespołami. Bazujące również na doświadczeniach menadżerskich, wynikających z naszej i naszych klientów praktyki. Zawierające łatwe do zastosowania w praktyce techniki i narzędzia, osadzone w realiach biznesu klienta.

Nasze referencje?

Grupa SET przeprowadziła na rzecz pracowników naszej firmy projekt szkoleniowy rozwijający kompetencje managerskie. Kompetencje, profesjonalizm i zaangażowanie Grupy SET oraz trenerów prowadzących, z którymi mieliśmy przyjemność pracować oceniam bardzo wysoko.

Maciej Jahns, Maspex Wadowice

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasze rozwiązania?

DNA Menadżera® – Szkoła Zarządzania Akademii SET.

Kompleksowy proces rozwojowy, przygotowujący do pracy w roli menadżera zespołu, rozwijający kompetencje w obszarach: wpierania,stawiania wymagań, pracy z grupą i pracy w relacji indywidualnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
SET Supervision® – obserwacja pracy.

Obserwacja pracy menadżera w relacji z pracownikami połączona z sesją rozwojowych informacji zwrotnych i indywidualnym raportem kompetencyjnym.

Coaching indywidualny.

Wsparcie w planowaniu, ocenie i realizacji działań oraz w przepracowywaniu sytuacji trudnych, wymagających spojrzenia z innej, nowej perspektywy. Praca na celach biznesowych i rozwojowych menadżera.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kastomizowane szkolenia specjalistyczne.

Zawsze w 100% zgodne z potrzebami organizacji. Wybrane tematy:

  First Time Manager – wprowadzenie do nowej roli w organizacji.
  Menadżer w zmianie – zarządzanie sobą i zespołem w trudnej zmianie.
  MBO w pracy menadżera, dynamiczna konwersja i kaskadowanie celów.
  Pozafinasowe motywowanie pracowników.
  Zarządzanie konfliktem i budowanie synergii zespołu.
  Dialog rozwojowy – prowadzenie jakościowej rozmowy okresowej z pracownikiem.
  Niezapomniane One Man Show – prowadzenie spotkań i prezentacji biznesowych.
  Coaching menadżerski, czyli sztuka odblokowania potencjału pracownika.
  Wspieranie pracowników HiPo i HVS w rozwoju.