Synergiczne zespoły

Budujemy silne, synergicznie działające, skoncentrowane na celach i klientach zespoły.
Pomagamy w określeniu systemu wartości, optymalizujemy skład oraz wzmacniamy przywództwo.

Synergiczne zespoły

Budujemy silne, synergicznie działające, skoncentrowane na celach i klientach zespoły.
Pomagamy w określeniu systemu wartości, optymalizujemy skład oraz wzmacniamy przywództwo.

Jakie problemy rozwiązujemy?

  Konflikty, niezdrowa rywalizacja i brak norm destabilizują zespół i uniemożliwiają realizację postawionych przed nim zadań. Kadra kierownicza koncentruje się na ciągłym gaszeniu pożarów w zespole.
  Terminy realizacji zadań stawiane przed zespołami są ciągle przesuwane i powszechnym jest zjawisko prokrastynacji w zespole.
  Menadżerowie są ambasadorami nieefektywnych zespołów. Usprawiedliwiają ich niepowodzenia przed kadrą zarządzającą i wzmacniaja poczucie krzywdy w zespole.
  Wzrasta rotacja na poziomie nowych członków dołączanych do nieefektywnych zespołów. Nowe osoby bardzo szybko się wypalają, narzekają na atmosferę i jakość zarządzania zespołem.
  Zespół się nie rozwija, członkowie unikają aktywności prorozwojowych, funkcjonują wokół wypracowanych schematów działania.

Dlaczego Grupa SET?

  Zawsze w oparciu o Model SET®.
Budujemy poczucie bezpieczeństwa w grupie (safety), zanurzamy w głębokim doświadczeniu (experience), wdrażamy wypracowane rozwiązania do rzeczywistych kontekstów pracy zespołu (training).
  Równowaga pomiędzy zabawą, rozwojem i biznesem.
Wykorzystujemy atrakcyjne techniki aktywizujące zespoły oparte na naukowo zweryfikowanych zasadach andragogiki i neuropedagogiki, po to, aby realizować założone cele.
  Wyjątkowy i stały zespół trenerski.
Trenerzy wspierający budowanie zespołów to praktykujący trenerzy, mediatorzy i menadżerowie. Każdy ma przygotowanie do pracy z grupami oraz doświadczenie w biznesie. Wszyscy pracują w oparciu o Model Efektywnego Treningu – Model SET®.
  Praktyczne i sprawdzone programy nauczania.
Oparte na zweryfikowanych teoriach, modelach i badaniach psychologicznych. Bazujące również na doświadczeniach, wynikających z naszej i naszych klientów praktyki.

Nasze referencje?

Szkolenie “Synergia” jest treningiem z zakresu budowania zespołu i komunikacji. To co szczególnie utkwiło w pamięci to ciekawe struktury podczas szkolenia, atrakcyjne aktywności, również poza salą szkoleniową, a także intensywne emocje..

Anna Cupiał, ND Logistics Poland

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasze rozwiązania?

Szkoła Mediatorów Akademii SET®.

Kompleksowy program przygotowujący do pracy w roli Mediatora, rozwijający wszystkie istotne dla pracy ze skonfliktowanymi stronami kompetencje.

CZYTAJ WIĘCEJ
SET Evaluation® – Diagnoza potencjału i informacja zwrotna.

Diagnoza psychometryczna MBTI® i badanie stylów myślenia FRIS®, sesje Development Center dla członków zespołu wraz z pełną, rozwojową informacją zwrotną po badaniach.

CZYTAJ WIĘCEJ
Team Coaching.

Proces coachingowy dla zespołu, skoncentrowany na określeniu i wykorzystaniu pełnego potencjału zespołu do realizacji jego celów biznesowych oraz indywidualnych celów rozwojowych wszystkich jego członków.

CZYTAJ WIĘCEJ
Trening interpersonalny PLUS®.

Rozwój umiejętności interpersonalnych, poprawa jakości komunikacji z otoczeniem, możliwość przejrzenia się w zwierciadle opinii członków grupy treningowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kastomizowane szkolenia i warsztaty interwencyjne dla zespołu.

Zawsze w 100% zgodne z potrzebami organizacji. Wybrane tematy:

  Po co jesteśmy? – Misja, wizja i wartości naszego zespołu.
  Nie tak miało być! – Nieudana zmiana i co dalej?
  Poznajmy się jeszcze raz.
  Budowanie synergicznego zespołu – outdoor edukacyjny.