Praca rozwojowa z grupami i w relacji indywidualnej

Uczymy trenerów i coachów wewnętrznych atrakcyjnego i efektywnego przekazywania wiedzy, stymulowania pracowników do kreowania nowych rozwiązań i poszerzania własnych możliwości.

Praca rozwojowa z grupami i w relacji indywidualnej

Uczymy trenerów i coachów wewnętrznych atrakcyjnego i efektywnego przekazywania wiedzy, stymulowania pracowników do kreowania nowych rozwiązań i poszerzania własnych możliwości.

Jakie problemy rozwiązujemy?

  Trenerzy i coachowie nie mają przygotowania do pracy rozwojowej z osobami dorosłymi.
  Klienci wewnętrzni narzekają na niską efektywność szkoleń oraz sesji coachingowych.
  Nie działa skalibrowany dla organizacji i spójny dla wszystkich model pracy rozwojowej.
  Wyczerpała się obecna formuła i brakuje nowych pomysłów na rozwijanie pracowników.
  Budżet na szkolenia zewnętrzne jest zbyt mały, aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby rozwojowe organizacji.

Dlaczego Grupa SET?

  Wyjątkowy i stały zespół trenerski.
Pozytywnie oceniany przez naszych klientów. Trenerzy mają przygotowanie psychologiczne i biznesowe, bogate doświadczenia zawodowe oraz certyfikaty uznanych organizacji, potwierdzające jakość ich pracy. wszyscy pracują w oparciu o Model Efektywnego Treningu – Model SET®.
  Modele Rozwojowe Grupy SET®.
Uczymy pracy z Modelem Efektywnego Treningu (Modelem SET®) i Modelem Kompetencji Coachingowych®, które są unikalną kompozycją wiedzy, umiejętności, postaw i kontekstów pracy, wykorzystującą naukowo zweryfikowane zasady andragogiki i neuropedagogiki.
  Etyka i przestrzeganie standardów pracy.
Promujemy i stosujemy standard usługi szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Kodeks Etyki International Coach Federation.
  Wiele perspektyw.
Łączymy perspektywę kompetencyjną i narzędziową. Koncentrujemy się na rozwoju kompetencji oraz wyposażamy uczestników w gotowe do wykorzystania narzędzia.

Nasze referencje?

Grupa SET przeprowadziła programy: Trening Umiejętności Trenerskich i Narzędzia Pracy Coacha. Każdy z treningów prowadzony był w oparciu o autorski, sprawdzony model szkoleniowy. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili oba programy.

Hanna Kutrzeba-Stogińska, Nokia Siemens Networks

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasze rozwiązania?

Szkoła Trenerów Biznesu Akademii SET®.
Szkoła Coachów Akademii SET®.

Kompleksowe program przygotowujący do pracy w roli Trenera / Coacha, rozwijające wszystkie istotne dla pracy rozwojowej w relacji indywidualnej lub z grupami kompetencje.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ekspert w roli Trenera.
Ekspert w roli Coacha.

Kompaktowe programy dla menadżerów i specjalistów rozwijające najważniejsze kompetencje niezbędne do efektywnej i efektownej pracy rozwojowej z grupami i w relacji indywidualnej.

SET Supervision® – obserwacja pracy.

Obserwacja pracy trenera lub coacha połączona z sesją rozwojowych informacji zwrotnych i indywidualnym raportem kompetencyjnym.

Coaching indywidualny.

Praca na celach biznesowych i rozwojowych pracownika. Praca nad poprawą efektywności, nad zakontraktowanymi kompetencjami oraz zmianą przekonań i postaw.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kastomizowane szkolenia specjalistyczne.

Zawsze w 100% zgodne z potrzebami organizacji. Wybrane tematy:

  Zarządzanie rozwojem w nowoczesnej organizacji – Model HPI w szkoleniach.
  Projektowanie efektywnych szkoleń i procesów rozwojowych w oparciu o Model 70:20:10.
  Ocena efektywności i rentowności szkoleń i procesów rozwojowych.
  Psychologia pracy z osobami dorosłymi – aktywne metody pracy rozwojowej z grupami i w relacji indywidualnej.
  Metoda Action Learning w zespole, czyli stały rozwój w organizacjach uczących się.
  Coaching – podstawy pracy w relacji indywidualnej z wykorzystaniem Modelu GROW.
  Coaching zespołowy i coaching grupowy – jak wykorzystać maksymalny potencjał pracowników.