Sprzedaż i budowanie relacji z klientem

Czy sprzedaż musi być walką? Otóż coraz częściej nie.
Uczymy handlowców budowania zaufania i trwałego sojuszu z klientami, po to, aby długo korzystały obie strony.

Sprzedaż i budowanie relacji z klientem

Czy sprzedaż musi być walką? Otóż coraz częściej nie.
Uczymy handlowców budowania zaufania i trwałego sojuszu z klientami, po to, aby długo korzystały obie strony.

Jakie problemy rozwiązujemy?

  Handlowcy koncentrują się na tym, co nie działa – wysokie ceny, duża konkurencja, niechęć klientów do zakupu, organizacja procesów w firmie, przeciążenie celami sprzedażowymi.
  Konkurencja przejmuje rynek mimo coraz większego obciążenia Państwa handlowców zadaniami.
  Handlowcy nie potrafią wpływać na swoją postawę. Nie czują się partnerami klientów, ale sprzedawcami, których zadaniem jest odpowiadanie na kaprysy klienta.
  Handlowcy nie mają nawyku prowadzenia rozmowy opartej o pytania, przekazują klientowi ogrom informacji, nie podsumowują ustaleń, nie rozwiązują problemów klienta i nie domykają sprzedaży. Narzekają też na długi czas pracy i nadgodziny.
  Handlowcy są ambasadorami klientów i przedkładają relacje nad biznes – usprawiedliwiają brak sprzedaży wykorzystując argumentację klientów.

Dlaczego Grupa SET?

  Ważniejsze kompetencje, niż chronologia rozmowy sprzedażowej.
Uczestnicy naszych projektów sprzedażowych koncentrują się na tym, jak prowadzić rozmowę w taki sposób, aby dbać o równowagę między relacją a biznesem, niezależnie od jakiegokolwiek schematu.
  Model DNA Handlowca®.
Model pracy handlowca w oparciu o partnerską relację, w której klient nie jest panem, w której pewny swoich kompetencji handlowiec razem z klientem zastanawia się nad tym, co zrobić, aby obaj zyskali. Model jest syntezą najlepszych praktyk rynkowych oraz najnowocześniejszej wiedzy biznesowej i psychologicznej.
  Równowaga pomiędzy relacją, a biznesem.
Rozwijamy pełne kompetencje, zwracając uwagę na dynamiczne przechodzenie pomiędzy koncentracją na celach biznesowych, a koncentracja na pozytywnej relacji z klientem, po to aby budować zaufanie klienta do handlowca. Ludzie kupują od tych, którym ufają!
  Wyjątkowy i stały zespół trenerski.
Trenerzy w projektach sprzedażowych to praktykujący trenerzy i handlowcy. Każdy pracuje w sprzedaży, lub zarządza sprzedażą. Są również praktykującymi trenerami biznesu, z sukcesami wspierającymi kadrę sprzedażową w różnych organizacjach. Wszyscy pracują w oparciu o Model Efektywnego Treningu – Model SET®.
  Praktyczne i sprawdzone programy nauczania.
Oparte na zweryfikowanych teoriach, modelach i badaniach psychologicznych. Bazujące również na doświadczeniach sprzedażowych, wynikających z naszej i naszych klientów praktyki. Zawierające łatwe do zastosowania w praktyce techniki i narzędzia, osadzone w realiach biznesu klienta.

Nasze referencje?

Grupa SET przeprowadziła dla naszych Menadżerów szkolenie z zakresu umiejętności sprzedażowych. Szkolenie było dynamiczne odkrywcze i wartościowe. W pełni polecam Grupę SET jako profesjonalną firmę szkoleniową gwarantującą wysoką jakość oferowanych rozwiązań.

Marcin Świerta, Eurosystem Polska

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasze rozwiązania?

DNA Handlowca ® – Szkoła Sprzedaży Akademii SET.

Kompleksowy proces rozwojowy dla obecnych i przyszłych sprzedawców rozwijający kluczowe kompetencje zarówno biznesowe, jak i te, niezbędne do zbudowania partnerskiej relacji z klientem.

SET Supervision® – obserwacja pracy.

Obserwacja pracy handlowca z klientami połączona z sesją rozwojowych informacji zwrotnych i indywidualnym raportem kompetencyjnym.

Coaching indywidualny.

Praca na celach biznesowych i rozwojowych pracownika. Praca nad poprawą efektywności, nad zakontraktowanymi kompetencjami oraz zmianą przekonań i postaw.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kastomizowane szkolenia specjalistyczne.

Zawsze w 100% zgodne z potrzebami organizacji. Wybrane tematy:

  Profesjonalna obsługa klienta, czyli relacje ponad wszystko!
  Negocjacje handlowe – poziom uczeń i poziom mistrz.
  Efektywna rozmowa handlowa – jak zyskać teraz i budować na przyszłość.
  Sprzedaż relacyjna – dlaczego warto zmienić schemat?