Wsparliśmy najzdolniejszych na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim

Ufundowaliśmy nagrodę w konkursie wiedzy o Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi – udział w wybranym szkoleniu otwartym oferowanym przez nas. Nagroda trafiła już do zwycięzcy – GRATULUJEMY!

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50 pytań ogólnych z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, przygotowany w oparciu o zalecaną literaturę przedmiotu, przez Kapitułę Konkursową złożoną z pracowników naukowych Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi UWM w Olsztynie. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 20 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Drugi etap miał charakter praktyczny i polegał na rozwiązaniu case study.

Poniżej podziękowania:

Udostępnij