SET Evaluation® – Diagnoza potencjału i preferencji pracownika

Obiektywna diagnoza potencjału i preferencji pracowników oraz pełna informacja na temat luk kompetencyjnych w oparciu o ośrodki oceny oraz testy psychometryczne. Baza do budowania indywidualnych planów rozwojowych.

SET Evaluation® – Diagnoza potencjału i preferencji pracownika

Obiektywna diagnoza potencjału i preferencji pracowników oraz pełna informacja na temat luk kompetencyjnych w oparciu o ośrodki oceny oraz testy psychometryczne. Baza do budowania indywidualnych planów rozwojowych.

Dlaczego SET Evaluation®?

  Wiedza.
Budujemy mapę kompetencji i preferencji całego badanego zespołu złożoną z indywidualnych i precyzyjnych ocen każdego pracownika.
  Gotowość do rozwoju.
Udzielamy indywidualnych informacji zwrotnych opartych na faktycznych zachowaniach z badania, budujemy świadomość mocnych stron i obszarów do rozwoju pracownika, pomagamy wejść w etap świadomej niekompetencji i wzmacniamy postawy prorozwojowe.
  Współodpowiedzialność.
Pokazujemy granicę pomiędzy odpowiedzialnością pracownika, a odpowiedzialnością organizacji za rozwój. Pomagamy w budowaniu planów działań operacyjnych ukierunkowanych na rozwój badanych kompetencji.
  Świadome planowanie.
Pomagamy w opracowaniu celowych planów restrukturyzacji i rozwoju zespołu na podstawie otrzymanych wyników badań.
  Oszczędności.
Optymalizujemy inwestycje w działania rozwojowe, rozwój kadry zarządzającej i pracowników dzięki dostarczaniu rozwiązań niezbędnie potrzebnych i uniknięciu kosztów realizacji „przypadkowych” działań rozwojowych.

Nasze rozwiązania?

Metody badawcze:
  Sesje Assessment/Development Center.
  Style myślenia FRIS®.
  Diagnoza psychometryczna MBTI®.
Etapy badania:
  I. Przygotowanie – dobór kryteriów oceny, wybór lub pracowanie narzędzi badawczych, dobór zespołu badawczego, zaplanowanie działań i przebiegu badania, opracowanie i przesłanie komunikacja do uczestników badania.
  II. Realizacja – przeprowadzenie badania (sesji AC/DC, testy FRIS®, MBTI®), analiza zebranego w trakcie badania materiału, ocena danych (poziomy kompetencji, styl myślenia i preferencje), przygotowanie raportów.
  III. Zamknięcie – przekazanie raportów indywidualnych i raportu zbiorczego, prezentacja wyników sponsorowi badania, przekazanie informacji zwrotnych uczestnikom.
Narzędzia, z których korzystamy:
  Grupowe ćwiczenia symulacyjne – dyskusja z przypisanymi rolami, dyskusja bez przypisanych ról.
  Indywidualne ćwiczenia symulacyjne – symulacja rozmowy “jeden na jeden”, prezentacja, wywiad po ćwiczeniu, wywiad kompetencyjny.
  Indywidualne ćwiczenia pisemne – analiza przypadku (case study), dokumenty na biurku (in basket).
  Testy FRIS® i MBTI®.