SET Study® – Analiza potrzeb i efektywności organizacji

Jakościowe badanie potrzeb rozwojowych organizacji oraz efektywności podejmowanych działań rozwojowych z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi badawczych oraz rozwiązań systemowych.

SET Study® – Analiza potrzeb i efektywności organizacji

Jakościowe badanie potrzeb rozwojowych organizacji oraz efektywności podejmowanych działań rozwojowych z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi badawczych oraz rozwiązań systemowych.
Badanie koncentruje się na kompleksowym podejściu do badania potrzeb rozwojowych w oparciu o model Human Performance Improvement oraz na wykorzystaniu narzędzi gwarantujących wysoką jakość pozyskanych danych.

Dlaczego SET Study®?

  Wiedza.
Pomagamy w pozyskaniu pełnej informacji na temat luk w efektywności organizacji, kadry zarządzającej i poszczególnych pracowników ze wskazaniem obszarów szkoleniowych i poza szkoleniowych.
  Wpływ na biznes.
Stwarzamy możliwość do podniesienia wpływu kadry zarządzającej na realizację celów biznesowych, dzięki precyzyjnemu określeniu i realizacji planu rozwoju organizacji oraz określeniu kluczowych kompetencji dla poszczególnych stanowisk.
  Motywacja i dobry PR.
Podpowiadamy jak zwiększyć motywację, wzmocnić przywiązanie i identyfikację pracowników z organizacją dzięki promowaniu kultury permanentnego doskonalenia i rozwoju.
  Oszczędności.
Optymalizujemy inwestycje w rozwój kadry zarządzającej i pracowników dzięki dostarczaniu rozwiązań niezbędnie potrzebnych i uniknięciu kosztów realizacji „przypadkowych” działań rozwojowych.

Nasze rozwiązania?

Etapy badania:
  I. Analiza biznesowa – określenie celów organizacji, które powinny być osiągnięte poprzez wprowadzenie działań zwiększających efektywność zespołu.
  II. Analiza efektywności – określenie luk w efektywności pracy zespołu, które mają największy wpływ na realizację wcześniej założonych celów biznesowych.
  III. Analiza przyczyn – określenie powodów powstawania luk w efektywności i segmentacja powodów w Macierzy Gilberta.
  IV. Wybór rozwiązań – określenie zakresu i obszarów działań mających na celu wypełnienie luk w efektywności kadry zarządzającej i pracowników.
Narzędzia z których korzystamy:
  Badania ankietowe tradycyjne i badania on-line.
  Testy wiedzy i umiejętności.
  Wywiady tradycyjne, telefoniczne i wywiady on-line.
  Formularze autodiagnostyczne.
  Symulacje biznesowe.
  Superwizje pracy.
  Obserwacje uczestniczące – Mystery Shopper.
  Analiza nagrań audio i wideo.
  Benchmarking.
  Analiza strategii, procedur i procesów.