SETki inspiracji
Blog Grupy SET
Slider

142. Uniwersalność koła

Koło życia, koło kompetencji, koło sukcesu. Jedno z najbardziej uniwersalnych narzędzi coachingowych jakie możesz wykorzystać w pracy z klientem.

To narzędzie daje wyjątkową możliwość popatrzenia na wybrany obszar z szerszej perspektywy. Jego wartość jest ogromna w obszarze dokonania oceny aktualnej sytuacji i określenia oczekiwanych przez klienta zmian.

Korzyść jaką dodatkowo widzę w wykorzystaniu tego narzędzia wynika z możliwości zastosowania zasady dźwigni: Daj mi punkt podparcia, a poruszę ziemię. Za pomocą koła życia możemy poszukać takiego punktu, w którym najmniejszy wysiłek spowoduje największe zmiany.

 

Przykładowe obszary wykorzystania koła życia mogą być następujące:

Koło wartości – pierwsza opcja na naszej liście. Właśnie w tym kontekście poznałem koło życia po raz pierwszy. Pozwala Klientowi określić kluczowe wartości w jego życiu, ocenić na ile są „zaopiekowane” na tu i teraz, jak chce by to wyglądało i które z wartości mają wpływ na inne.

Koło kompetencji menadżerskich – bardzo lubię je wykorzystywać w pracy coachingowej z menadżerami. Pytam ich o 8 kluczowych elementów mających wpływ na ich sukces jako menadżerów.

Koło kompetencji sprzedażowych – w pracy coachingowej z handlowcami. Pozwala określić te elementy, które są niezbędne do efektywnej pracy z klientami, ocenić je i zastanowić się nad którymi warto pracować.

Koło równowagi życiowej w którym klienci często określają takie elementy jak praca, kariera zawodowa, rodzina, przyjaciele i znajomi, pieniądze, zdrowie, kondycja fizyczna, rozwój, czas wolny itd.

Koło osiągnięć zawodowych a w nim: zarządzanie czasem, zadowolenie z osiągnięć zawodowych, realizacja zobowiązań na czas, relacje ze współpracownikami itp.

Koło własnego biznesu i zastanowienie się co jest mi potrzebne, aby sprawnie prowadzić własny biznes lub co jest mi potrzebne, aby wystartować z nowym biznesem.

 

Obszarów do pracy z kołem życia może być naprawdę dużo. Łączy je ze sobą taka sama zasada tworzenia go. Rozpoczynając pracę z kołem życia warto mieć wydrukowane lub narysowane koło podzielone na 8 części. Osobiście drukuje jeden z naszych szablonów lub rysuje takie koło na flipcharcie, aby było duże i czytelne.  Bardzo dobrze sprawdza się również okraszenia koła kolorami i rysunkami.

W kolejnym kroku proszę klienta, aby wybrał i wypisał na kole kluczowe elementy związane z… [tu wstawiam jedne z obszarów nad którym pracujemy]. Na tym etapie warto wspierać Klienta dodatkowymi pytaniami. Nie zawsze wygenerowanie 8 elementów jest prostą sprawą.

Etap drugi to wykorzystanie skali do oceny poziomu zadowolenia z każdego z elementów. Tu warto zwrócić uwagę, że przyglądamy się aktualnemu stanowi. Nie jest to rozliczanie przeszłości ani zastanawianie się nad przyszłością. Na tym etapie ważne jest również przejrzenie się tym obszarom z poziomu mocnych stron i obszarów wymagających zmiany.

Ostatnim krokiem jest określenie poziomu oczekiwanego. Tu możemy wybrać jeden z ośmiu wypisanych przez klienta obszarów poprzez poproszenie go o wybranie takiego, który chce zmienić i ma przekonanie, że zmiana w tym obszarze wpłynie na inne – efekt dźwigni o którym pisałem wyżej. Następnie możemy w ten sposób przeanalizować kolejne obszary.

 

Narzędzie ciekawe, uniwersalne i co najważniejsze doceniane przez klientów.

Źródło: Moc Coachingu; wydawnictwo OnePress.

Udostępnij
O autorze: Marcin Szpak
Nade wszystko trener, pasjonat nowych technologii. Niezrównana ciekawość świata i mocny dystans do siebie samego powodują, że Marcin konsekwentnie realizuje własne plany i chętnie dzieli się wszystkim, co mu w tym pomaga, ale też tym, co staje mu na drodze. Pisze o swoich sukcesach i o potknięciach. Żywy przykład na prawdziwość równania: Marzenia (Cel) + Praca (Ciężka) = Osiągnięcia.

Napisz komentarz