SETki inspiracji
Blog Grupy SET
Slider

147. Sama deklaracja to za mało

Poprzedni rok szkoleniowy dla naszej branży był wyzwaniem. Trzeba było szybko przestawić się na budowanie wirtualnych projektów szkoleniowych i zmierzyć się z trudnością budowania relacji i angażowania uczestników w trakcie szkoleń online. To się udało – a nawet nieskromnie mówiąc – bardzo się udało. Widzę to na co dzień pracując online z uczestnikami naszych szkoleń.

Początek roku w naszym SET Biznes zaowocował wysypem zapytań związanych z oceną kompetencji pracowników, która będzie wykorzystana do budowy planów szkoleniowych na cały rok. W tym planów szkoleń online i offline. Ciekawe są zapytania o możliwość przeprowadzenia development center (DC) w formule online. Czy to jest możliwe i czym jest DC?

Zacznę od tego, że przeprowadzenie oceny kompetencji jest doskonałym punktem wyjścia do stworzenia rekomendacji rozwojowych i planu szkoleń, który będzie możliwie dobrze dopasowany do potrzeb organizacji i uczestników. Z pomocą przychodzi znana od dawna metoda development center, która pozwala przyjrzeć się uczestnikom przyszłych szkoleń w różnych sytuacjach. Oczywiście nie ma róży bez kolców. Przygotowanie i przeprowadzenie sesji DC jest złożone, czasochłonne i kosztowne. Jednocześnie mam pełne przekonanie, że tworzenie planów rozwojowych dla pracowników w oparciu o wyniki sesji DC jest w pełni uzasadnioną i dobrą inwestycją.

 

Czym jest development center?

Głównym i bardzo charakterystycznym elementem DC jest koncentracja na praktycznym działaniu poprzez odtwarzanie specyficznych dla danego stanowiska sytuacji lub zadań. Uczestnicy DC nie tylko mogą zadeklarować własny poziom wiedzy i umiejętności, ale mogą je zademonstrować poprzez wykonanie jakiegoś zadania. Podczas klasycznego badania potrzeb szkoleniowych można zapytać uczestników, co jest lub wydaje się im trudne w pracy na obecnym stanowisku, jaką wiedzę i umiejętności chcą rozwijać podczas szkoleń, itp.  Jednocześnie cały czas będą to deklaracje.

Development center pozwala na zaobserwowanie prawdziwych zachowań uczestnika projektu. Dzięki temu możemy zestawić ze sobą własne postrzeganie uczestnika z tym jak się zachowuje podczas realizacji odpowiednio dobranych zadań. Na zakończenie sesji każdy z uczestników otrzymuje indywidualny raport, w którym opisane są jego mocne strony i obszary wymagające wzmocnienia przypisane do badanych kompetencji. To pozwala na to, by uczestnik projektu skonfrontował opinię o sobie z opiniami innych, niezależnych obserwatorów (asesorów).

 

Jak wygląda sesja development center?

Każdy projekt, w którym wykorzystujemy DC jest indywidualnie przygotowywany. Punktem wyjścia są kompetencje i konkretne zachowania będące ich przejawem. Dopiero na tej podstawie projektowane są odpowiednie zadania i symulacje pozwalające na ich ocenę.

Oczywiście są pewne stałe elementy sesji DC, które regularnie wykorzystujemy. Są to na przykład:

  • Wywiady behawioralne.
  • Dyskusja grupowa, na przykład spotkanie projektowe.
  • Ćwiczenia z podziałem na role, na przykład rozmowa kadry zarządzającej, negocjacje ze współpracownikami lub spotkanie z prezesem.
  • Ćwiczenia dotyczące prezentacji.
  • Formularze samooceny i testy.
  • Studia przypadków.
  • Opracowanie koszyka zadań.

 

Bardzo ważne jest to, że każda kompetencja jest obserwowana krzyżowo. To oznacza, że badamy ją w przynajmniej dwóch zadaniach, ćwiczenia i jest obserwowana przez przynajmniej dwóch asesorów. To pozwala na zwiększenie obiektywizmu dokonanej oceny.

Charakterystycznym i ważnym elementem sesji DC są rozmowy końcowe, o których pisałem wyżej. Z każdym z uczestników przeprowadzane są sesje informacji zwrotnych w trakcie których indywidualnie omawiamy wyniki przeprowadzonej oceny.

Po przeprowadzeniu sesji DC zabieramy się za zaprojektowanie procesów rozwojowych, które w optymalny sposób pozwolą na wzmocnienie tych kompetencji, które wymagają faktycznego wzmocnienia. Dzięki temu uczestnicy będą brali udział w szkoleniach, które odpowiadają na ich faktyczne potrzeby rozwojowe.

 

Czy development można przeprowadzić online?

Zanim odpowiem to podkreślę, że 2020r. – w moim przekonaniu – spowodował niesamowity skok. Bynajmniej nie chodzi mi o skok technologiczny, bo tu jest postęp, ale nie rewolucyjny (np. prezentacja nowego procesora M1, który zdeklasował wydajnością konkurencję). Mam na myśli skok związany z naszą mentalnością i gotowością do wykorzystywania nowoczesnych technologii do realizacji zadań rozwojowych. Łącząc tę gotowość z narzędziami do których mamy dostęp z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że sesje DC można przeprowadzić online. Wymaga to nieco innego przygotowania od strony technicznej nie tylko samych asesorów, ale i uczestników. Jednocześnie nie powoduje to, że przeprowadzenie efektywnej sesji DC online jest niemożliwe.

Udostępnij
O autorze: Marcin Szpak
Nade wszystko trener, pasjonat nowych technologii. Niezrównana ciekawość świata i mocny dystans do siebie samego powodują, że Marcin konsekwentnie realizuje własne plany i chętnie dzieli się wszystkim, co mu w tym pomaga, ale też tym, co staje mu na drodze. Pisze o swoich sukcesach i o potknięciach. Żywy przykład na prawdziwość równania: Marzenia (Cel) + Praca (Ciężka) = Osiągnięcia.

Napisz komentarz