SETki inspiracji
Blog Grupy SET
Slider

194. Jak zdobyć akredytację ICF na poziomie ACC?

Coaching staje się coraz bardziej popularną i cenioną formą rozwoju osobistego i zawodowego. W miarę jak rośnie zapotrzebowanie na profesjonalnych coachów, rośnie również potrzeba standaryzacji i zapewnienia jakości usług coachingowych. Jednym z poziomów akredytacji jest ACC (Associate Certified Coach), który stanowi pierwszy krok w profesjonalnej karierze coacha.

W ramach prowadzenia zajęć w Szkole Coachów Akademii SET otrzymuje wiele pytań na temat tego w jaki sposób uzyskać akredytację i jak przebiega proces. Wszystkie moje odpowiedzi jakie zazwyczaj udzielam w ramach zajęć zebrałem poniżej.

 

Co to jest akredytacja ICF na poziomie ACC

Akredytacja ICF na poziomie ACC (Associate Certified Coach) to pierwszy z trzech poziomów certyfikacji oferowanych przez International Coach Federation. Jest ona przeznaczona dla coachów, którzy rozpoczynają swoją profesjonalną karierę i chcą potwierdzić swoje umiejętności oraz wiedzę z zakresu coachingu.

ACC to skrót od Associate Certified Coach. Ten poziom akredytacji potwierdza, że coach posiada podstawowe umiejętności i wiedzę niezbędną do prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych. Zdobycie akredytacji ACC oznacza, że coach spełnił wymagania ICF w zakresie szkolenia, praktyki i etyki zawodowej.

Akredytacja ACC jest uznawana na całym świecie i stanowi dowód na to, że coach działa zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i profesjonalnymi ustalonymi przez ICF. To nie tylko certyfikat, ale także zobowiązanie do ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności coachingowych.

 

Czy akredytacja ICF jest potrzebna – plusy i minusy posiadania akredytacji

Decyzja o zdobyciu akredytacji ICF jest indywidualna dla każdego coacha. Warto jednak rozważyć zarówno korzyści, jak i potencjalne wyzwania związane z tym procesem.

Plusy posiadania akredytacji ICF:

  • Wiarygodność i uznanie: Akredytacja ICF jest rozpoznawalna na całym świecie i stanowi dowód profesjonalizmu. Klienci i pracodawcy często poszukują coachów z akredytacją ICF, uznając ją za gwarancję wysokiej jakości usług.
  • Standardy etyczne: Posiadanie akredytacji ICF zobowiązuje coacha do przestrzegania Kodeksu Etycznego ICF, co buduje zaufanie klientów i partnerów biznesowych.
  • Rozwój zawodowy: Proces zdobywania akredytacji wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności i wiedzy, co przyczynia się do osobistego i zawodowego rozwoju coacha.
  • Konkurencyjność na rynku: W coraz bardziej nasyconym rynku coachingowym, akredytacja ICF może być czynnikiem wyróżniającym i przyciągającym klientów.
  • Możliwości biznesowe: Niektóre organizacje i firmy wymagają od coachów posiadania akredytacji ICF, co może otworzyć nowe możliwości współpracy.

 

Minusy posiadania akredytacji ICF:

  • Koszty: Proces zdobywania i utrzymywania akredytacji wiąże się z kosztami finansowymi, takimi jak opłaty za szkolenia, egzaminy i odnowienie akredytacji.
  • Czasochłonność: Zdobycie akredytacji wymaga poświęcenia znacznej ilości czasu na szkolenia, praktykę i dokumentację.
  • Ciągłe zobowiązania: Utrzymanie akredytacji wymaga regularnego odnawiania i spełniania wymagań dotyczących rozwoju zawodowego.

 

Podsumowując, choć akredytacja ICF nie jest absolutnie niezbędna do prowadzenia praktyki coachingowej, dla wielu coachów korzyści znacznie przewyższają potencjalne niedogodności i może wspierać budowanie biznesu opartego na praktyce coachingowej.

Proces zdobywania akredytacji ICF na poziomie ACC

Zdobycie akredytacji ICF na poziomie ACC to proces, który wymaga zaangażowania, czasu i determinacji. Składa się on z kilku kluczowych elementów:

a) Szkolenie coachingowe:

Pierwszym krokiem jest ukończenie akredytowanego przez ICF programu szkoleniowego. W przypadku ACC wymagane jest minimum 60 godzin szkolenia. Szkolenie to powinno obejmować podstawy coachingu, etykę zawodową, kluczowe kompetencje coachingowe oraz praktyczne ćwiczenia. Warto zaznaczyć, że ukończenie Szkoły Coachów Akademii SET spełnia te wymagania i pozwala ubiegać się o akredytację ICF na poziomie ACC ścieżką LEVEL1.

b) Praktyka coachingowa:

Kandydat musi udokumentować co najmniej 100 godzin praktyki coachingowej, z czego minimum 75 godzin powinno być płatnych. Te godziny praktyki pomagają w rozwijaniu umiejętności i budowaniu doświadczenia. (coach prowadzi ewidencję przeprowadzonych sesji, ale nie wgrywa jej i danych swoich klinetów podczas aplikowania o ACC)

c) Mentor coaching:

Kolejnym ważnym elementem jest przejście procesu mentor coachingu. Wymaga się minimum 10 godzin pracy z certyfikowanym mentorem coachem ICF, z czego przynajmniej 3 godziny powinny być indywidualne. Mentor coaching pomaga w doskonaleniu umiejętności i przygotowaniu do egzaminu. W Szkole Coachów Akademii SET Mentor coaching prowadzony jest przez z Coachów akredytacją ICF na minimalnym poziomie PCC. Dzięki temu masz pewność, że informacja zwrotna jaką otrzymasz będzie rozwojowa i ukierunkowana na pracę zgodnie ze standardami ICF.

d) Egzamin teoretyczny:

Kandydat musi zdać Coach Knowledge Assessment (CKA) – test sprawdzający wiedzę z zakresu coachingu, etyki i kluczowych kompetencji ICF. Sam test jest dość wymagający. Musisz odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań, które są opisem sytuacji coachingowych. W każdym pytaniu masz do wyboru cztery reakcje coacha na daną sytuację. Z tych czterech reakcji musisz wybrać najlepszą i najgorszą reakcję. Sam egzamin możesz zdawać zdalnie lub w centrum egzaminacyjnym – zdecydowanie rekomenduję wizytę w centrum egzaminacyjnym ze względu na liczne wymogi techniczne jakie musisz spełnić zdając online. Sam egzamin trwa ponad 200 min i zaraz po nim otrzymujesz wynik. Musisz zdobyć minimum 460 na 600 punktów aby wynik był pozytywny.

e) Ocena umiejętności:

W zależności od wybranej ścieżki, kandydat musi przejść ocenę umiejętności praktycznych. W przypadku ścieżki LEVEL1 (jak w przypadku Szkoły Coachów Akademii SET) ocena ta odbywa się w ramach programu szkoleniowego. Uzyskanie oceny zgodnej ze standardami ACC powoduje, że kandydat nie musi wgrywać sesji do oceny przez ICF. W innych przypadkach może być wymagane przesłanie nagrań sesji coachingowych do oceny przez ICF.

f) Aplikacja:

Ostatnim krokiem jest złożenie aplikacji do ICF, zawierającej wszystkie wymagane dokumenty i potwierdzenia.

Cały proces zdobywania akredytacji ACC może trwać od kilku miesięcy do roku lub więcej, w zależności od indywidualnego tempa pracy i zaangażowania kandydata.

 

Warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać akredytację ACC

Aby uzyskać akredytację ICF na poziomie ACC, kandydat musi spełnić następujące warunki:

a) Ukończenie akredytowanego szkolenia:

Minimum 60 godzin szkolenia coachingowego akredytowanego przez ICF lub równoważnego programu.

b) Doświadczenie w coachingu:

Udokumentowanie co najmniej 100 godzin praktyki coachingowej z klientami, z czego minimum 75 godzin powinno być płatnych lub pod kontraktem.

c) Mentor coaching:

Przejście minimum 10 godzin mentor coachingu z certyfikowanym coachem ICF, w tym przynajmniej 3 godziny indywidualne.

d) Znajomość Kodeksu Etycznego ICF:

Kandydat musi wykazać się znajomością i zobowiązać się do przestrzegania Kodeksu Etycznego ICF.

e) Zdanie egzaminu teoretycznego:

Pomyślne przejście Coach Knowledge Assessment (CKA).

f) Ocena umiejętności praktycznych:

W zależności od wybranej ścieżki, może to być ocena w ramach programu szkoleniowego (jak w przypadku ścieżki LEVEL1) lub przesłanie nagrań sesji do oceny przez ICF.

g) Opłata za akredytację:

Uiszczenie wymaganej opłaty za proces akredytacji.

h) Zobowiązanie do ciągłego rozwoju:

Kandydat musi zobowiązać się do ciągłego rozwoju zawodowego i przestrzegania standardów ICF.

 

Szkolenia coachingowe / szkoły coachów pozwalające na zdobycie akredytacji

Wybór odpowiedniego szkolenia coachingowego jest kluczowym elementem w procesie zdobywania akredytacji ICF. Nie wszystkie programy szkoleniowe spełniają wymagania ICF, dlatego ważne jest, aby wybrać szkołę, która oferuje akredytowany program.

Szkoła Coachów Akademii SET jest doskonałym przykładem programu, który pozwala na zdobycie akredytacji ICF na poziomie ACC. Co więcej, program ten oferuje ścieżkę LEVEL1, co daje  znaczącą korzyść – możliwość zdania egzaminu praktycznego w ramach szkoły, bez konieczności wysyłania nagrań sesji do oceny przez ICF.

Korzyści z wyboru akredytowanego programu, takiego jak Szkoła Coachów Akademii SET, obejmują:

a) Pewność, że program spełnia standardy ICF: Akredytowane programy są regularnie sprawdzane przez ICF pod kątem jakości i zgodności ze standardami.

b) Kompletne przygotowanie: Programy te obejmują wszystkie niezbędne elementy, w tym teorię coachingu, praktykę, etykę zawodową i kluczowe kompetencje ICF.

c) Doświadczona kadra: Trenerzy w akredytowanych programach są zwykle doświadczonymi, certyfikowanymi coachami ICF na poziomie ACC, PCC i MCC.

d) Uproszczony proces akredytacji: W przypadku ścieżki LEVEL1, jak w Szkole Coachów Akademii SET, część wymagań (np. ocena umiejętności praktycznych) jest spełniana w ramach programu.

e) Wsparcie w procesie akredytacji: Akredytowane szkoły często oferują wsparcie i doradztwo w procesie ubiegania się o akredytację ICF.

 

Podsumowanie

Niezależnie od wybranej ścieżki, pamiętaj, że prawdziwa wartość coachingu leży w jego zdolności do wspierania innych w osiąganiu ich celów i realizacji potencjału. Akredytacja ACC może być cennym narzędziem w tym procesie, ale to twoje zaangażowanie, empatia i ciągłe doskonalenie umiejętności będą kluczowe dla twojego sukcesu jako coacha.

Życzę Ci powodzenia na Twojej drodze coachingowej, niezależnie od tego, czy będzie ona obejmować akredytację ICF ACC, czy inne formy rozwoju zawodowego. Pamiętaj, że najważniejsze jest, abyś znalazł ścieżkę, która najlepiej odpowiada twoim wartościom, celom i sposobowi, w jaki chcesz wspierać innych ludzi.

Udostępnij
O autorze: Marcin Szpak
Nade wszystko trener, pasjonat nowych technologii. Niezrównana ciekawość świata i mocny dystans do siebie samego powodują, że Marcin konsekwentnie realizuje własne plany i chętnie dzieli się wszystkim, co mu w tym pomaga, ale też tym, co staje mu na drodze. Pisze o swoich sukcesach i o potknięciach. Żywy przykład na prawdziwość równania: Marzenia (Cel) + Praca (Ciężka) = Osiągnięcia.

Napisz komentarz