Międzynarodowy certyfikat IES dla Akademii SET®.

Z dumą informujemy, że Akademia SET® otrzymała międzynarodowy certyfikat IES. Co to oznacza dla naszych absolwentów?

To, że po ukończeniu kursu w Akademii SET®, każdy absolwent może otrzymać międzynarodowy certyfikat, potwierdzający wysoką jakość kształcenia, umożliwiający uzyskanie lepszej pozycji zarówno na międzynarodowym, jak i krajowym rynku pracy.

Czym jest IES?

International Education Society (IES) założono w 1997 r. w Londynie. W czasie swojego istnienia została największą instytucją specjalizującą się w certyfikacji podmiotów edukacyjnych. IES założono jako organizację, będącą następcą organizacji programu Wspólnoty Europejskiej YOUTH. W ramach programu YOUTH monitorowano problematykę związaną z określaniem pozycji absolwentów różnego typu placówek edukacyjnych na rynku pracy.

Podstawową działalnością IES jest realizacja projektu “Certificate”, w ramach którego są oceniane i certyfikowane podmioty edukacyjne i ich programy. Efektem certyfikacji są międzynarodowo porównywalne certyfikaty, które w jasny i zrozumiały sposób podają, jaki kierunek i gdzie student ukończył, w jakim zakresie oraz jaki poziom reprezentowała kadra edukacyjna.

W tej chwili certyfikacje IES w Polsce ma tylko 6 instytucji/firm szkoleniowych.

Czytaj więcej o IES…

Aktualnie Akademia SET® posiada 6 certyfikowanych kursów:

   Szkoła Trenerów Biznesu (wraz z treningiem interpersonalnym)
   Szkoła Coachów (wraz z poziomem mentorskim)
   DNA Handlowca® – Szkoła Sprzedaży
   DNA Menadżera® – Szkoła Zarządzania
   Szkoła Coachingu Systemowego
   Szkoła Trenerów Wewnętrznych – wszystkie projekty trenerskie przeznaczone dla biznesu

Potrzebujesz więcej informacji. Zapraszam do kontaktu:
Anna Poławska
Koordynator ds. Rozwoju
     
     +48 502 508 286

Udostępnij