Co robi coach zespołowy?

COACHING ZESPOŁOWY opiera się na tych samych zasadach co coaching indywidualny, jednak klientem jest tu cały zespół jednocześnie. Coach pracuje z zespołem nad jego celami. Wspiera zespół w podnoszeniu jego efektywności zadaniowej lub relacyjnej. Czasem przygotowuje nowy zespół, czasem interweniuje w starym zespole. Coach zespołowy spotyka się na sesjach z całym zespołem. Cele do pracy podczas sesji definiuje zespół. To cenne, bo wyzwania nad którymi pracuje zespół są rzeczywistymi, realnymi wyzwaniami.

COACH ZESPOŁOWY prowadząc proces coachingu zespołowego wykorzystuje dokładnie te same kompetencje coachingowe, co coach w procesie indywidualnym. Korzysta z pętli coachingu i zasad coachingu. Wierzy w swojego klienta (zespół), w to, że jest kompletny i posiada wszystkie potrzebne zasoby aby dotrzeć do celu zespołowego.

Nie sugeruje, nie doradza, nie ocenia.

Relacja coacha zespołowego z klientem (w tym przypadku całym zespołem) jest symetryczna. Tworząc partnerską relację coach zespołowy wspiera zespół w drodze do wspólnego celu.
Prowadzi sesje coachingowe wykorzystując narzędzia i struktury coachingowe. Wykorzystuje również modele, które mogą stanowić szkielet sesji lub całego procesu.

Jeśli np. model GROW będzie osią sesji lub procesu to coaching zespołowy może przybierać następujące etapy:

Zaczynamy proces od sesji kontraktowej. Kiedy już zapisany jest kontrakt zespół definiuje cel.
Cel jest dokładnie mierzony i oglądany z różnych perspektyw. Często w początkowym okresie sprawdza się lub definiuje wartości zespołu. Ustala się procent realizacji tych wartości w rzeczywistości, jak również analizuje cel w aspekcie realizowania wartości zespołu.
Kolejnym krokiem pozostaje przyglądnięcie się rzeczywistości zespołu. Coach zespołowy pomaga wydobyć zasoby grupy, ale i uwydatnić jej ograniczenia. Przygląda się wspólnym barierom i poszukuje rozwiązań korzystając z potencjału zespołu.
Kolejnym krokiem jest kreatywne generowanie opcji dojścia do celu. Służą temu różne struktury coachingowe pozwalające na rozwijanie kreatywności. Proces coachingu zespołowego kończy się ustaleniem konkretnego planu „wdrożenia opcji”. Krok po kroku przyglądamy się więc kolejnym zadaniom, szukamy możliwych barier, które zespół może napotkać, po to, aby jeszcze bardziej przygotować się do „wdrożenia” i wygenerować plan B.

Coach zespołowy wykorzystuje również podczas procesu struktury szkoleniowe. Pracuje na procesie grupowym, w związku z czym musi rozumieć fazy procesu grupowego i mieć rozwinięte umiejętności moderatora i facylitatora.

Zwykle w większych zespołach procesy coachingu zespołowego prowadzone są przez dwóch coachów zespołowych.
Udostępnij
O autorze: Aneta Jurewicz
Jej drugie imię to intuicja:) Jest pasjonatką coachingu. Próbuje zarazić tą pasją swoich klientów i studentów. Otwarta i uśmiechnięta. Pozytywnie nakręcona na ludzi. Jak sama mówi: Kocha ludzi i nie wyobraża sobie bez nich życia. Jej ogromną pasją są góry a zwłaszcza Tatry. Nieustannie czyta książki o wspinaczach i ich wyprawach. Jest uzależniona od treningów. Trenuje Ju Jitsu, Jogę, obecnie zafascynowana Fitness Trampolinami.