SETki inspiracji
Blog Grupy SET
Slider

184. Kiedy skierować klienta na konsultację z psychologiem?

Jakie są wskazówki, że warto skierować naszego klienta na konsultację z psychologiem lub psychoterapeutą?

Omawianie przeszłych traum

Jeśli klient często porusza temat nierozwiązanych, traumatycznych (gwałtownych i/lub przykrych) przeżyć z przeszłości, terapeuta może być bardziej odpowiedni do zajęcia się tymi kwestiami.

Przykład: Klient ciągle mówi o nadużyciach z dzieciństwa lub o wypadku, którego doświadczył, i które wciąż na niego wpływa.

Stałe negatywne emocje

Kiedy klient konsekwentnie wykazuje negatywne emocje, takie jak smutek, gniew czy lęk, może to być wskazówka, że potrzebuje interwencji terapeutycznej.

Przykład: Klient nie może skupić się na celach coachingowych z powodu przytłaczających uczuć smutku czy lęku.

Myśli samobójcze lub samookaleczanie

Jeśli klient wspomina o myślach samobójczych lub zachowaniach samookaleczających, jest to wyraźny znak, że powinien pracować z terapeutą.

Przykład: Klient wyjawia, że rozważał samobójstwo lub podejmował działania samookaleczające.

Oznaki uzależnienia

Jeśli klient wykazuje oznaki uzależnienia lub nadużywania substancji, praca coachingowa może być utrudniona przez to zachowanie, a specjalista zajmujący się uzależnieniami może być lepiej przygotowany, aby pomóc.

Przykład: Klient wspomina, że pije nadmiernie, zażywa narkotyki lub angażuje się w inne zachowania uzależniające. Może wskazywać też, że odreagowuje stres z pomocą tych substancji.

Nieumiejętność radzenia sobie z codziennym życiem

Klienci, którzy mają trudności z zarządzaniem podstawowymi zadaniami życiowymi lub mają problemy z funkcjonowaniem, mogą potrzebować wsparcia terapeuty.

Przykład: Klient nie jest w stanie utrzymać pracy, zmaga się z relacjami osobistymi lub jest stale przytłoczony codziennymi obowiązkami.

Utrzymujące się irracjonalne przekonania

Jeśli klient wykazuje trwały wzorzec irracjonalnych przekonań lub zniekształconego myślenia, konieczny może być terapeuta.

Przykład: Klient uważa, że jest bezwartościowy lub że wszyscy są przeciwko niemu, mimo dowodów przeciwnych.

Brak postępów na sesjach coachingowych

Jeśli klient nie jest w stanie osiągnąć postępów ani zastosować omawianych strategii na sesjach coachingowych, może to wskazywać na ukryty problem, który wymaga interwencji terapeutycznej.

Przykład: Klient konsekwentnie utyka w procesie, mimo prób wprowadzania zmian i osiągania celów.

Problemy w relacjach interpersonalnych

Jeśli klient ma ciągnące się trudności w relacjach interpersonalnych, takie jak konflikty, czy problemy z komunikacją, może odnieść korzyści z pracy z terapeutą.

Przykład: Klient często omawia kłótnie ze swoim partnerem, rodziną lub przyjaciółmi i ma trudności z utrzymaniem zdrowych relacji.

Przeżywanie objawów wypalenia zawodowego

Jeśli klient przejawia objawy wypalenia zawodowego, takie jak przewlekłe wyczerpanie, cynizm czy obniżoną efektywność zawodową, terapia może być bardziej odpowiednia, aby poradzić sobie z tymi problemami.

Przykład: Klient czuje się przytłoczony i oderwany od swojej pracy, doświadcza braku motywacji i nie jest w stanie radzić sobie ze stresem efektywnie.

Trudności związane z regulacją emocji

Jeśli klient ma trudności z regulacją emocji, takie jak częste wahania nastroju, impulsywność czy problemy z opanowaniem złości, terapia może być bardziej odpowiednia, aby pomóc w radzeniu sobie z tymi problemami.

Przykład: Klient wykazuje częste zmiany nastroju, trudności z kontrolowaniem impulsów lub ma problemy z opanowaniem złości w stresujących sytuacjach.

 

Pamiętaj, że decyzja o skierowaniu klienta do specjalisty powinna być podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem sytuacji klienta oraz Twojej roli jako coacha. Pamiętaj również, że jako coach możesz wspierać również tych klientów, którzy korzystają z pomocy psychologicznej. Kluczowe jest, aby procesy, w których jest klient nie były w konflikcie, a uzupełniały się. Pamiętaj, że kluczowe jest, aby klient odnosił korzyści z Waszej relacji, a jego zdrowie (w tym zdrowie psychiczne) ma pierwszeństwo przed rozwojem osobistego potencjału, który jest celem pracy coachingowej.

Udostępnij

Napisz komentarz