Gabriela Sawczuk

Koordynatorka Projektów Akademii SET®

    e-mail:

Od pierwszych kroków stawianych w sprzedaży, pracę w jednej z warszawskich fundacji, poprzez staże w agencjach reklamowych – teraz realizuje się w kolejnej dziedzinie, w branży szkoleniowej. Lubi nowe wyznawania szczególnie na gruncie zawodowym.


Styl pracy

Pełne zaangażowanie

Budowanie relacji.

Odpowiedzialnie.

Przygotowanie merytoryczne

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M Grzegorzewskiej na kierunku Psychologia o specjalności Stosowana Psychologia Społeczna oraz studiów podyplomowych na Warszawskim Uniwerystecie Medycznym na kierunku Propeudetyka Psychologii Klinicznej. Uczestniczyła także w praktycznym szkoleniu Social Media.

Prywatnie

Książka, muzyka, nowe technologie oraz wyważona dawka sportu.

Udostępnij