Ryszard Borys

Trener

    e-mail:

Psycholog kliniczny, trener psychologicznego treningu grupowego (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 53). Na co dzień zajmuje się pomocą psychologiczną, głównie terapią małżeństw (także par niesakramentalnych) i rodzin oraz szkoleniami. Współrealizował 18 edycji szkoły trenerów akredytowanej przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Prowadził tam głównie treningi interpersonalne i intrapsychiczne, seminaria nt. procesu grupowego i warsztaty tematyczne.


Ponad 10 000 godzin pracy szkoleniowej i superwizyjnej, przede wszystkim w zakresie praktycznych umiejętności psychologicznych, optymalizacji stosunków interpersonalnych i negocjacji.

Styl pracy

Mocno refleksyjnie.

Zawsze rozumnie.

Bardzo bezpiecznie.

Przygotowanie merytoryczne

Ukończył psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Absolwent 2-letniego szkolenia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w zakresie psychoterapii i rocznego studium psychologii zorientowanej na proces.

Prywatnie

Od ponad pół wieku pasjonat literatury science fiction i fantasy oraz historii. Lubi podróżować po Kresach Wschodnich. Przed laty zapalony brydżysta, ale to już chyba zamknięty rozdział.

Udostępnij
.,.