Współpracując z nami, możecie Państwo liczyć na to, że realizowany projekt szkoleniowy będzie efektywny, spójny ze zdiagnozowanymi potrzebami rozwojowymi Waszej organizacji, w 100% osadzony w Waszej rzeczywistości oraz wyjątkowy, dzięki wieloletnim doświadczeniom i niepowtarzalnemu know-how naszego zespołu. Znamy oceny naszej pracy, słuchamy informacji zwrotnych od naszych klientów, dlatego możemy to zagwarantować.

Adam Walerjańczyk, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Programowy Grupy SET



Kontakt i zapytania ofertowe

Marta Pośpiech

Menadżer Projektów SET Biznes®

     
     +48 510 254 882
     +48 22 257 87 97



Obszary naszej specjalizacji

Praca rozwojowa z grupami i w relacji indywidualnej

Uczymy trenerów i coachów wewnętrznych atrakcyjnego i efektywnego przekazywania wiedzy, stymulowania pracowników do kreowania nowych rozwiązań i poszerzania własnych możliwości.

Jakie problemy rozwiązujemy?

  Trenerzy i coachowie nie mają przygotowania do pracy rozwojowej z osobami dorosłymi.
  Klienci wewnętrzni narzekają na niską efektywność szkoleń oraz sesji coachingowych.
  Nie działa skalibrowany dla organizacji i spójny dla wszystkich model pracy rozwojowej.
  Wyczerpała się obecna formuła i brakuje nowych pomysłów na rozwijanie pracowników.
  Budżet na szkolenia zewnętrzne jest zbyt mały, aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby rozwojowe organizacji.

Dlaczego Grupa SET?

  Wyjątkowy i stały zespół trenerski.
Pozytywnie oceniany przez naszych klientów. Trenerzy mają przygotowanie psychologiczne i biznesowe, bogate doświadczenia zawodowe oraz certyfikaty uznanych organizacji, potwierdzające jakość ich pracy. wszyscy pracują w oparciu o Model Efektywnego Treningu – Model SET®.
  Modele Rozwojowe Grupy SET®.
Uczymy pracy z Modelem Efektywnego Treningu (Modelem SET®) i Modelem Kompetencji Coachingowych®, które są unikalną kompozycją wiedzy, umiejętności, postaw i kontekstów pracy, wykorzystującą naukowo zweryfikowane zasady andragogiki i neuropedagogiki.
  Etyka i przestrzeganie standardów pracy.
Promujemy i stosujemy standard usługi szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Kodeks Etyki International Coach Federation.
  Wiele perspektyw.
Łączymy perspektywę kompetencyjną i narzędziową. Koncentrujemy się na rozwoju kompetencji oraz wyposażamy uczestników w gotowe do wykorzystania narzędzia.

Nasze referencje?

Grupa SET przeprowadziła programy: Trening Umiejętności Trenerskich i Narzędzia Pracy Coacha. Każdy z treningów prowadzony był w oparciu o autorski, sprawdzony model szkoleniowy. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili oba programy.

Hanna Kutrzeba-Stogińska, Nokia Siemens Networks

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasze rozwiązania?

Szkoła Trenerów Biznesu Akademii SET®.
Szkoła Coachów Akademii SET®.

Kompleksowe program przygotowujący do pracy w roli Trenera / Coacha, rozwijające wszystkie istotne dla pracy rozwojowej w relacji indywidualnej lub z grupami kompetencje.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ekspert w roli Trenera.
Ekspert w roli Coacha.

Kompaktowe programy dla menadżerów i specjalistów rozwijające najważniejsze kompetencje niezbędne do efektywnej i efektownej pracy rozwojowej z grupami i w relacji indywidualnej.

SET Supervision® – obserwacja pracy.

Obserwacja pracy trenera lub coacha połączona z sesją rozwojowych informacji zwrotnych i indywidualnym raportem kompetencyjnym.

Coaching indywidualny.

Praca na celach biznesowych i rozwojowych pracownika. Praca nad poprawą efektywności, nad zakontraktowanymi kompetencjami oraz zmianą przekonań i postaw.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kastomizowane szkolenia specjalistyczne.

Zawsze w 100% zgodne z potrzebami organizacji. Wybrane tematy:

  Zarządzanie rozwojem w nowoczesnej organizacji – Model HPI w szkoleniach.
  Projektowanie efektywnych szkoleń i procesów rozwojowych w oparciu o Model 70:20:10.
  Ocena efektywności i rentowności szkoleń i procesów rozwojowych.
  Psychologia pracy z osobami dorosłymi – aktywne metody pracy rozwojowej z grupami i w relacji indywidualnej.
  Metoda Action Learning w zespole, czyli stały rozwój w organizacjach uczących się.
  Coaching – podstawy pracy w relacji indywidualnej z wykorzystaniem Modelu GROW.
  Coaching zespołowy i coaching grupowy – jak wykorzystać maksymalny potencjał pracowników.

Zarządzanie i przywództwo

Uczymy menadżerów wspierania pracowników w rozwoju, w budowaniu dobrych relacji z firmą i motywacji w zespole, jak i stawiania wymagań w trosce o realizację celów biznesowych.

Jakie problemy rozwiązujemy?

  Menadżerowie i liderzy nie mają przygotowania do kierowania zespołami pracowniczymi – nie znają podstaw psychologii pracy z osobami dorosłymi, nie znają technik, czy mechanizmów zachowań w określonych sytuacjach menadżerskich.
  Pracownicy narzekają na styl przywództwa w organizacji i nisko oceniają kompetencje kadry kierowniczej.
  Wskaźniki biznesowe są stabilne lub pogarszają się mimo rosnącego obciążenia pracą kadry menadżerskiej.
  Wskaźniki HR-owe, np. rotacja, czy liczba przypadków mobbingu, rosną lub są na niebezpiecznie wysokim poziomie.
  Menadżerowie prezentują postawy antagonistycznie do proponowanych im przez Dział HR szkoleń i aktywności rozwojowych.
  Menadżerowie mają trudność z wejściem w rolę ambasadorów zmian w organizacji, nie wspierają zmian, narzekają i negują decyzje podejmowane na najwyższych szczeblach organizacji.

Dlaczego Grupa SET?

  Balans pomiędzy aspektem wspieram i wymagam.
Rozwijamy pełne kompetencje menadżera, zarówno w zakresie wspierania pracowników, w trosce o rozwój kompetencji pracowniczych, dobre relacje i motywację w zespole, jak i stawiania im wymagań w trosce o realizację celów biznesowych.
  Model DNA Menadżera®.
Model pracy w roli menadżera/lidera zespołu obejmujący kompetencje wspierające dynamiczne podążanie za ciągle zmieniającym sie otoczeniem, elastyczny i szybki dobór metod/technik pracy z grupą lub pracy w relacji indywidualnej oraz zachowanie równowagi pomiędzy aspektem wspieram i wymagam w codziennej pracy.
  Wyjątkowy i stały zespół trenerski.
Trenerzy w projektach menadżerskich to praktykujący trenerzy i menadżerowie. Zarządzają zespołami pracowniczymi, odpowiadają za realizację celów biznesowych. Wszyscy pracują w oparciu o Model Efektywnego Treningu – Model SET®.
  Praktyczne i sprawdzone programy nauczania.
Oparte na zweryfikowanych teoriach i modelach zarządzania zespołami. Bazujące również na doświadczeniach menadżerskich, wynikających z naszej i naszych klientów praktyki. Zawierające łatwe do zastosowania w praktyce techniki i narzędzia, osadzone w realiach biznesu klienta.

Nasze referencje?

Grupa SET przeprowadziła na rzecz pracowników naszej firmy projekt szkoleniowy rozwijający kompetencje managerskie. Kompetencje, profesjonalizm i zaangażowanie Grupy SET oraz trenerów prowadzących, z którymi mieliśmy przyjemność pracować oceniam bardzo wysoko.

Maciej Jahns, Maspex Wadowice

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasze rozwiązania?

DNA Menadżera® – Szkoła Zarządzania Akademii SET.

Kompleksowy proces rozwojowy, przygotowujący do pracy w roli menadżera zespołu, rozwijający kompetencje w obszarach: wpierania,stawiania wymagań, pracy z grupą i pracy w relacji indywidualnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
SET Supervision® – obserwacja pracy.

Obserwacja pracy menadżera w relacji z pracownikami połączona z sesją rozwojowych informacji zwrotnych i indywidualnym raportem kompetencyjnym.

Coaching indywidualny.

Wsparcie w planowaniu, ocenie i realizacji działań oraz w przepracowywaniu sytuacji trudnych, wymagających spojrzenia z innej, nowej perspektywy. Praca na celach biznesowych i rozwojowych menadżera.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kastomizowane szkolenia specjalistyczne.

Zawsze w 100% zgodne z potrzebami organizacji. Wybrane tematy:

  First Time Manager – wprowadzenie do nowej roli w organizacji.
  Menadżer w zmianie – zarządzanie sobą i zespołem w trudnej zmianie.
  MBO w pracy menadżera, dynamiczna konwersja i kaskadowanie celów.
  Pozafinasowe motywowanie pracowników.
  Zarządzanie konfliktem i budowanie synergii zespołu.
  Dialog rozwojowy – prowadzenie jakościowej rozmowy okresowej z pracownikiem.
  Niezapomniane One Man Show – prowadzenie spotkań i prezentacji biznesowych.
  Coaching menadżerski, czyli sztuka odblokowania potencjału pracownika.
  Wspieranie pracowników HiPo i HVS w rozwoju.

Sprzedaż i budowanie relacji z klientem

Czy sprzedaż musi być walką? Otóż coraz częściej nie.
Uczymy handlowców budowania zaufania i trwałego sojuszu z klientami, po to, aby długo korzystały obie strony.

Jakie problemy rozwiązujemy?

  Handlowcy koncentrują się na tym, co nie działa – wysokie ceny, duża konkurencja, niechęć klientów do zakupu, organizacja procesów w firmie, przeciążenie celami sprzedażowymi.
  Konkurencja przejmuje rynek mimo coraz większego obciążenia Państwa handlowców zadaniami.
  Handlowcy nie potrafią wpływać na swoją postawę. Nie czują się partnerami klientów, ale sprzedawcami, których zadaniem jest odpowiadanie na kaprysy klienta.
  Handlowcy nie mają nawyku prowadzenia rozmowy opartej o pytania, przekazują klientowi ogrom informacji, nie podsumowują ustaleń, nie rozwiązują problemów klienta i nie domykają sprzedaży. Narzekają też na długi czas pracy i nadgodziny.
  Handlowcy są ambasadorami klientów i przedkładają relacje nad biznes – usprawiedliwiają brak sprzedaży wykorzystując argumentację klientów.

Dlaczego Grupa SET?

  Ważniejsze kompetencje, niż chronologia rozmowy sprzedażowej.
Uczestnicy naszych projektów sprzedażowych koncentrują się na tym, jak prowadzić rozmowę w taki sposób, aby dbać o równowagę między relacją a biznesem, niezależnie od jakiegokolwiek schematu.
  Model DNA Handlowca®.
Model pracy handlowca w oparciu o partnerską relację, w której klient nie jest panem, w której pewny swoich kompetencji handlowiec razem z klientem zastanawia się nad tym, co zrobić, aby obaj zyskali. Model jest syntezą najlepszych praktyk rynkowych oraz najnowocześniejszej wiedzy biznesowej i psychologicznej.
  Równowaga pomiędzy relacją, a biznesem.
Rozwijamy pełne kompetencje, zwracając uwagę na dynamiczne przechodzenie pomiędzy koncentracją na celach biznesowych, a koncentracja na pozytywnej relacji z klientem, po to aby budować zaufanie klienta do handlowca. Ludzie kupują od tych, którym ufają!
  Wyjątkowy i stały zespół trenerski.
Trenerzy w projektach sprzedażowych to praktykujący trenerzy i handlowcy. Każdy pracuje w sprzedaży, lub zarządza sprzedażą. Są również praktykującymi trenerami biznesu, z sukcesami wspierającymi kadrę sprzedażową w różnych organizacjach. Wszyscy pracują w oparciu o Model Efektywnego Treningu – Model SET®.
  Praktyczne i sprawdzone programy nauczania.
Oparte na zweryfikowanych teoriach, modelach i badaniach psychologicznych. Bazujące również na doświadczeniach sprzedażowych, wynikających z naszej i naszych klientów praktyki. Zawierające łatwe do zastosowania w praktyce techniki i narzędzia, osadzone w realiach biznesu klienta.

Nasze referencje?

Grupa SET przeprowadziła dla naszych Menadżerów szkolenie z zakresu umiejętności sprzedażowych. Szkolenie było dynamiczne odkrywcze i wartościowe. W pełni polecam Grupę SET jako profesjonalną firmę szkoleniową gwarantującą wysoką jakość oferowanych rozwiązań.

Marcin Świerta, Eurosystem Polska

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasze rozwiązania?

DNA Handlowca ® – Szkoła Sprzedaży Akademii SET.

Kompleksowy proces rozwojowy dla obecnych i przyszłych sprzedawców rozwijający kluczowe kompetencje zarówno biznesowe, jak i te, niezbędne do zbudowania partnerskiej relacji z klientem.

SET Supervision® – obserwacja pracy.

Obserwacja pracy handlowca z klientami połączona z sesją rozwojowych informacji zwrotnych i indywidualnym raportem kompetencyjnym.

Coaching indywidualny.

Praca na celach biznesowych i rozwojowych pracownika. Praca nad poprawą efektywności, nad zakontraktowanymi kompetencjami oraz zmianą przekonań i postaw.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kastomizowane szkolenia specjalistyczne.

Zawsze w 100% zgodne z potrzebami organizacji. Wybrane tematy:

  Profesjonalna obsługa klienta, czyli relacje ponad wszystko!
  Negocjacje handlowe – poziom uczeń i poziom mistrz.
  Efektywna rozmowa handlowa – jak zyskać teraz i budować na przyszłość.
  Sprzedaż relacyjna – dlaczego warto zmienić schemat?

Synergiczne zespoły

Budujemy silne, synergicznie działające, skoncentrowane na celach i klientach zespoły.
Pomagamy w określeniu systemu wartości, optymalizujemy skład oraz wzmacniamy przywództwo.

Jakie problemy rozwiązujemy?

  Konflikty, niezdrowa rywalizacja i brak norm destabilizują zespół i uniemożliwiają realizację postawionych przed nim zadań. Kadra kierownicza koncentruje się na ciągłym gaszeniu pożarów w zespole.
  Terminy realizacji zadań stawiane przed zespołami są ciągle przesuwane i powszechnym jest zjawisko prokrastynacji w zespole.
  Menadżerowie są ambasadorami nieefektywnych zespołów. Usprawiedliwiają ich niepowodzenia przed kadrą zarządzającą i wzmacniaja poczucie krzywdy w zespole.
  Wzrasta rotacja na poziomie nowych członków dołączanych do nieefektywnych zespołów. Nowe osoby bardzo szybko się wypalają, narzekają na atmosferę i jakość zarządzania zespołem.
  Zespół się nie rozwija, członkowie unikają aktywności prorozwojowych, funkcjonują wokół wypracowanych schematów działania.

Dlaczego Grupa SET?

  Zawsze w oparciu o Model SET®.
Budujemy poczucie bezpieczeństwa w grupie (safety), zanurzamy w głębokim doświadczeniu (experience), wdrażamy wypracowane rozwiązania do rzeczywistych kontekstów pracy zespołu (training).
  Równowaga pomiędzy zabawą, rozwojem i biznesem.
Wykorzystujemy atrakcyjne techniki aktywizujące zespoły oparte na naukowo zweryfikowanych zasadach andragogiki i neuropedagogiki, po to, aby realizować założone cele.
  Wyjątkowy i stały zespół trenerski.
Trenerzy wspierający budowanie zespołów to praktykujący trenerzy, mediatorzy i menadżerowie. Każdy ma przygotowanie do pracy z grupami oraz doświadczenie w biznesie. Wszyscy pracują w oparciu o Model Efektywnego Treningu – Model SET®.
  Praktyczne i sprawdzone programy nauczania.
Oparte na zweryfikowanych teoriach, modelach i badaniach psychologicznych. Bazujące również na doświadczeniach, wynikających z naszej i naszych klientów praktyki.

Nasze referencje?

Szkolenie “Synergia” jest treningiem z zakresu budowania zespołu i komunikacji. To co szczególnie utkwiło w pamięci to ciekawe struktury podczas szkolenia, atrakcyjne aktywności, również poza salą szkoleniową, a także intensywne emocje..

Anna Cupiał, ND Logistics Poland

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasze rozwiązania?

Szkoła Mediatorów Akademii SET®.

Kompleksowy program przygotowujący do pracy w roli Mediatora, rozwijający wszystkie istotne dla pracy ze skonfliktowanymi stronami kompetencje.

CZYTAJ WIĘCEJ
SET Evaluation® – Diagnoza potencjału i informacja zwrotna.

Diagnoza psychometryczna MBTI® i badanie stylów myślenia FRIS®, sesje Development Center dla członków zespołu wraz z pełną, rozwojową informacją zwrotną po badaniach.

CZYTAJ WIĘCEJ
Team Coaching.

Proces coachingowy dla zespołu, skoncentrowany na określeniu i wykorzystaniu pełnego potencjału zespołu do realizacji jego celów biznesowych oraz indywidualnych celów rozwojowych wszystkich jego członków.

CZYTAJ WIĘCEJ
Trening interpersonalny PLUS®.

Rozwój umiejętności interpersonalnych, poprawa jakości komunikacji z otoczeniem, możliwość przejrzenia się w zwierciadle opinii członków grupy treningowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kastomizowane szkolenia i warsztaty interwencyjne dla zespołu.

Zawsze w 100% zgodne z potrzebami organizacji. Wybrane tematy:

  Po co jesteśmy? – Misja, wizja i wartości naszego zespołu.
  Nie tak miało być! – Nieudana zmiana i co dalej?
  Poznajmy się jeszcze raz.
  Budowanie synergicznego zespołu – outdoor edukacyjny.

Jak pracujemy?

Przed projektem

SET Study® – analiza potrzeb:

  Badania ankietowe on-line.
  Wywiady bezpośrednie/mobilne.
  Obserwacje uczestniczące.
  Analiza procedur/procesów.

SET Evaluation® – diagnoza potencjału:

  Assessment Center.
  Development Center.
  Style myślenia FRIS®.
  Diagnoza psychometryczna MBTI®.

Wsparcie wdrożenia:

  Kontraktowanie celów.
  Kastomizacja rozwiązań.
  Promocja projektu.
  Odprawa ze sponsorem.
  Zaangażowanie przełożonych.
  Zadania indywidualne.
  E-learning.

W trakcie projektu

Zajęcia w klasie:

  Szkolenia.
  Warsztaty.
  Treningi.
  Action learning.
  Coaching zespołowy.
  Take 60-120 min.

Zajęcia poza klasą:

  Webinar on-line.
  E-learnig.
  Coaching mobilny.
  Coaching i mentoring.
  Training on the job.
  Outdoor edukacyjny.

Wsparcie wdrożenia:

  Moduły wdrożeniowe.
  Karty wdrożeniowe.
  Prezentacja korzyści.

Po projekcie

SET Study® – analiza efektywności:

  Analiza ilościowa.
  Badania ankietowe.
  Testy wiedzy.
  Formularze autodiagnostyczne.
  Superwizja pracy.

Ewaluacja:

  Raport poszkoleniowy.
  Prezentacja efektów.
  Rekomendacje rozwojowe.

Wsparcie wdrożenia:

  Operacyjne plany rozwoju.
  Sesje grupowe follow-up.
  Zaangażowanie przełożonych.
  Zadania indywidualne.
  Coaching i mentoring.
  Konsultacje z trenerem.
  E-learning.

Formularz kontaktu

Chcesz zapytać lub przesłać opinię? Skorzystaj z formularza.

Newsletter

Chcesz nas bliżej poznać?

Nie musisz nigdzie szukać.
Otrzymasz od nas ciekawe artykuły,
bezpłatne materiały oraz
informacje o nowościach
w Grupie SET.

Dane osobowe zamieszczone w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Czytaj więcej…

Udostępnij