Projekty doradcze SET Biznes® to pełne wsparcie przy projektowaniu procesów rekrutacyjnych, badaniu potrzeb rozwojowych, analizie efektywności działań szkoleniowych oraz w badaniu potencjału zespołów pracowniczych. Dostarczamy rozwiązania odpowiadające potrzebom oraz wykorzystujące maksymalnie potencjał wewnętrzny Państwa organizacji.

Adam Walerjańczyk, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Programowy Grupy SETKontakt i zapytania ofertowe

Marta Pośpiech

Menadżer Projektów SET Biznes®

     
     +48 510 254 882
     +48 22 257 87 97Nasze rozwiązania

SET Study® – Analiza potrzeb i efektywności organizacji

Jakościowe badanie potrzeb rozwojowych organizacji oraz efektywności podejmowanych działań rozwojowych z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi badawczych oraz rozwiązań systemowych.
Badanie koncentruje się na kompleksowym podejściu do badania potrzeb rozwojowych w oparciu o model Human Performance Improvement oraz na wykorzystaniu narzędzi gwarantujących wysoką jakość pozyskanych danych.

Dlaczego SET Study®?

  Wiedza.
Pomagamy w pozyskaniu pełnej informacji na temat luk w efektywności organizacji, kadry zarządzającej i poszczególnych pracowników ze wskazaniem obszarów szkoleniowych i poza szkoleniowych.
  Wpływ na biznes.
Stwarzamy możliwość do podniesienia wpływu kadry zarządzającej na realizację celów biznesowych, dzięki precyzyjnemu określeniu i realizacji planu rozwoju organizacji oraz określeniu kluczowych kompetencji dla poszczególnych stanowisk.
  Motywacja i dobry PR.
Podpowiadamy jak zwiększyć motywację, wzmocnić przywiązanie i identyfikację pracowników z organizacją dzięki promowaniu kultury permanentnego doskonalenia i rozwoju.
  Oszczędności.
Optymalizujemy inwestycje w rozwój kadry zarządzającej i pracowników dzięki dostarczaniu rozwiązań niezbędnie potrzebnych i uniknięciu kosztów realizacji „przypadkowych” działań rozwojowych.

Nasze rozwiązania?

Etapy badania:
  I. Analiza biznesowa – określenie celów organizacji, które powinny być osiągnięte poprzez wprowadzenie działań zwiększających efektywność zespołu.
  II. Analiza efektywności – określenie luk w efektywności pracy zespołu, które mają największy wpływ na realizację wcześniej założonych celów biznesowych.
  III. Analiza przyczyn – określenie powodów powstawania luk w efektywności i segmentacja powodów w Macierzy Gilberta.
  IV. Wybór rozwiązań – określenie zakresu i obszarów działań mających na celu wypełnienie luk w efektywności kadry zarządzającej i pracowników.
Narzędzia z których korzystamy:
  Badania ankietowe tradycyjne i badania on-line.
  Testy wiedzy i umiejętności.
  Wywiady tradycyjne, telefoniczne i wywiady on-line.
  Formularze autodiagnostyczne.
  Symulacje biznesowe.
  Superwizje pracy.
  Obserwacje uczestniczące – Mystery Shopper.
  Analiza nagrań audio i wideo.
  Benchmarking.
  Analiza strategii, procedur i procesów.

SET Evaluation® – Diagnoza potencjału i preferencji pracownika

Obiektywna diagnoza potencjału i preferencji pracowników oraz pełna informacja na temat luk kompetencyjnych w oparciu o ośrodki oceny oraz testy psychometryczne. Baza do budowania indywidualnych planów rozwojowych.

Dlaczego SET Evaluation®?

  Wiedza.
Budujemy mapę kompetencji i preferencji całego badanego zespołu złożoną z indywidualnych i precyzyjnych ocen każdego pracownika.
  Gotowość do rozwoju.
Udzielamy indywidualnych informacji zwrotnych opartych na faktycznych zachowaniach z badania, budujemy świadomość mocnych stron i obszarów do rozwoju pracownika, pomagamy wejść w etap świadomej niekompetencji i wzmacniamy postawy prorozwojowe.
  Współodpowiedzialność.
Pokazujemy granicę pomiędzy odpowiedzialnością pracownika, a odpowiedzialnością organizacji za rozwój. Pomagamy w budowaniu planów działań operacyjnych ukierunkowanych na rozwój badanych kompetencji.
  Świadome planowanie.
Pomagamy w opracowaniu celowych planów restrukturyzacji i rozwoju zespołu na podstawie otrzymanych wyników badań.
  Oszczędności.
Optymalizujemy inwestycje w działania rozwojowe, rozwój kadry zarządzającej i pracowników dzięki dostarczaniu rozwiązań niezbędnie potrzebnych i uniknięciu kosztów realizacji „przypadkowych” działań rozwojowych.

Nasze rozwiązania?

Metody badawcze:
  Sesje Assessment/Development Center.
  Style myślenia FRIS®.
  Diagnoza psychometryczna MBTI®.
Etapy badania:
  I. Przygotowanie – dobór kryteriów oceny, wybór lub pracowanie narzędzi badawczych, dobór zespołu badawczego, zaplanowanie działań i przebiegu badania, opracowanie i przesłanie komunikacja do uczestników badania.
  II. Realizacja – przeprowadzenie badania (sesji AC/DC, testy FRIS®, MBTI®), analiza zebranego w trakcie badania materiału, ocena danych (poziomy kompetencji, styl myślenia i preferencje), przygotowanie raportów.
  III. Zamknięcie – przekazanie raportów indywidualnych i raportu zbiorczego, prezentacja wyników sponsorowi badania, przekazanie informacji zwrotnych uczestnikom.
Narzędzia, z których korzystamy:
  Grupowe ćwiczenia symulacyjne – dyskusja z przypisanymi rolami, dyskusja bez przypisanych ról.
  Indywidualne ćwiczenia symulacyjne – symulacja rozmowy “jeden na jeden”, prezentacja, wywiad po ćwiczeniu, wywiad kompetencyjny.
  Indywidualne ćwiczenia pisemne – analiza przypadku (case study), dokumenty na biurku (in basket).
  Testy FRIS® i MBTI®.

SET Select® – Procesy rekrutacyjne

Projektowanie i realizacja dopasowanych dokładnie do potrzeb organizacji procesów rekrutacyjnych wraz z systemami wdrożenia nowych pracowników.

Dlaczego SET Select®?

  Kompleksowe rozwiązanie.
Wspieramy w zakresie przygotowania profili kompetencyjnych i opisów stanowisk. Tworzymy dopasowane dokładnie do potrzeb narzędzia niezbędne w procesie rekrutacji i wdrożenia pracownika. Tworzymy kwestionariusze behawioralnych wywiadów rekrutacyjnych, szkolimy z ich prowadzenia oraz prowadzimy sesje Assessment Center.
  Partnerstwo.
Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Na każdym etapie prac dajemy pełny dostęp do naszego know-how.
  Oszczędności i rozwój.
Mając na uwadze uwarunkowania budżetowe, projektujemy rozwiązania w taki sposób, aby do maksimum wykorzystać potencjał kadrowy klienta i zminimalizować ilość usług zlecanych Grupie SET.

Nasze rozwiązania?

Etapy realizacji procesu:
  I. Planowanie i akceptacja – uzgodnienie oczekiwanych rezultatów, zakresu działań wchodzących w skład projektu, rekomendowanych kompetencji podlegających weryfikacji w procesie.
  II. Przygotowanie – stworzenie opisu stanowiska pracy i profilu kompetencyjnego kandydata, opisanie kompetencji wskaźnikami zachowań, oraz przygotowanie narzędzi rekrutacyjnych (formularze, testy, ćwiczenia do sesji Assessment Center).
  III. Rekrutacja i selekcja – analiza CV, rozmowy rekrutacyjne w oparciu o kwestionariusz wywiadu rekrutacyjnego oraz kwestionariusze stylów myślenia, sesje Assessment Center, analiza kwestionariuszy wywiadów i wyników AC (sprawdzanie dopasowania motywacyjnego i kompetencyjnego kandydatów do proponowanego stanowiska), wybór osób spełniających kryteria w najwyższym stopniu.

Formularz kontaktu

Chcesz zapytać lub przesłać opinię? Skorzystaj z formularza.

Newsletter

Chcesz nas bliżej poznać?

Nie musisz nigdzie szukać.
Otrzymasz od nas ciekawe artykuły,
bezpłatne materiały oraz
informacje o nowościach
w Grupie SET.

Dane osobowe zamieszczone w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Czytaj więcej…

Udostępnij